ความรู้
เมล็ดป่าน hulled
- Feb 06, 2018 -

Hulledเมล็ดป่าน hemp หัวใจ หรือการhulledเมล็ดป่าน หรือกัญชงLมันเป็นจริงมากที่สุดอย่างกว้างขวางหลากหลาย และใช้อุตสาหกรรมพืชในโลกอย่างใดอย่างหนึ่ง เส้นใยของถือว่ายาวที่สุด และทนทานที่สุดของเส้นใยธรรมชาติทั้งหมด และมันยังสามารถปลูก โดยไม่มีสารเคมีกำจัดวัชพืชที่ร้ายแรงและยาฆ่าแมลงเมล็ดประกอบด้วยปริมาณอุดมไปด้วยกรดไขมัน และติดตามปริมาณ THC เท่านั้น(ไม่เกิน 0.2 ppm)และใช้สำหรับหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์มันเป็นปลอดภัย และแข็งแรงมากกิน